กองทุน-ต่างชาติ พร้อมใจเทขายหุ้นไทย 6.22 พันล้าน

กองทุน-ต่างชาติ พร้อมใจเทขายหุ้นไทย 6.22 พันล้าน

"กองทุน-ต่างชาติ" พร้อมใจซื้อหุ้นไทย 6 นล้าน ยอดสะสมของกองทุนเดือนพ.ย. นำโด่งซื้อสุทธิต่อเนื่อง 2.8 พันล้าน แต่ตั้งแต่ต้นปียังเป็นขายสุทธิสะสม 5.6 หมื่นล้าน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุนวันที่ 4 พ.ย.2564 พบว่า สถาบันในประเทศ (กองทุน) มียอดซื้อสุทธิ 1,606.27 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ขายสุทธิ 548.45 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ ซื้อสุทธิ 4,396.30 ล้านบาท และนักลงทุนทั่วไปในประเทศ (รายย่อย) ขายสุทธิ 5,454.12 ล้านบาท

ทั้งนี้ ส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 4 พ.ย. กองทุน ซื้อสุทธิ 2,838.22 ล้านบาท โบรกเกอร์ ขายสุทธิ 425.26 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ ซื้อสุทธิ 498.03 ล้านบาท และรายย่อย ขายสุทธิ 2,910.99 ล้านบาท

โดยส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 ม.ค. - 4 พ.ย. กองทุน ขายสุทธิ 56,167.15 ล้านบาท โบรกเกอร์ ซื้อสุทธิ 18,156.98 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิ 60,321.15 ล้านบาท และรายย่อย ซื้อสุทธิ 98,331.32 ล้านบาท